Voor het begeleiden van kinderen brengen wij € 62, – per klokuur in rekening.
Voor evaluatiegesprekken wordt hetzelfde uurtarief berekend.

Deze kosten worden in principe door de ouders zelf gedragen.