Wij werken op individuele basis met kinderen en stemmen ons programma af op de behoefte van uw kind.
Uw kind komt in principe één uur per week op een vaste dag en tijd naar onze praktijk (u heeft de keuze uit 3 locaties).

Thuis wordt door de kinderen eventueel nog een aantal keren per week gewerkt aan korte en overzichtelijke huiswerkopdrachten om te zorgen dat het aangeleerde kan beklijven.

Bij de begeleiding werken we met:

standaard- en remediërende methoden behorend bij de diverse leer- en aandachtsgebieden
computerprogramma’s
spelvormen
specialistische trainingen

Afwisseling van deze verschillende werkvormen is belangrijk om de motivatie tot leren te vergroten, waardoor uw kind weer meer plezier in het leren krijgt.

We hechten aan een goede samenwerking met ouders en school. Daarom streven we naar regelmatig contact  in de vorm van schoolgesprekken waar u als ouder bij aanwezig bent.