Ouders zien graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich daar in allerlei opzichten goed ontwikkelen. Maar het komt voor dat de ontwikkeling van het kind anders verloopt dan je als ouders verwacht en gehoopt had. Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk. Ze hebben daardoor het gevoel niet competent te zijn.

In dat soort gevallen kan een remedial teacher uitkomst bieden. Remedial teaching is een vorm van hulpverlening aan kinderen met specifieke hulpvragen. Een remedial teacher helpt kinderen met leer en/ of ontwikkelingsproblemen door toepassing van gespecialiseerde begeleidingstechnieken. Uiteraard moet dit plaatsvinden in een goed pedagogisch klimaat, waarin een kind zich veilig en ontspannen voelt. Daarom wordt er ook gewerkt in een kindvriendelijke ruimte die licht en fleurig is en uitnodigt tot nieuwsgierigheid. Er is tijd voor zaken die uw kind bezig houden, er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van uw kind en natuurlijk aan het specifieke leer- en/of ontwikkelingsprobleem.

Voordat de begeleiding start, moet er eerst vastgesteld worden wat de oorzaak van het probleem van uw kind is. Indien er al een psychologisch en/of didactisch onderzoek is afgenomen, kan de remedial teacher hier goed op aansluiten. Wanneer dit niet geval is, kan de remedial teacher een didactisch onderzoek verrichten. Als alles duidelijk in kaart gebracht is, kan de begeleiding gestart worden.

Wij begeleiden kinderen van de basisschool met leerproblemen dan wel -stoornissen op het gebied van:

Rekenen/dyscalculie
Lezen /dyslexie
Begrijpend lezen, studievaardigheden en informatieverwerking
Spelling

Daarnaast besteden we aandacht aan de werkhouding, werkgeheugen, concentratie en problemen voortvloeiend uit een stoornis in het autistisch spectrum of AD(H)D.

Tijdens de begeleiding raken de  kinderen ook vertrouwd met de vraagstelling zoals CITO deze hanteert.