Voor het begeleiden van kinderen brengen wij € 56, – per klokuur in rekening.
Voor evaluatiegesprekken wordt hetzelfde uurtarief berekend.

Dit tarief is in overeenstemming met de richtlijnen van de LBRT(Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching).
Deze kosten worden in principe door de ouders zelf gedragen.